Uvildigt byggetilsyn

Få en god & tryg byggeproces

Et eksternt tilsyn under hele byggeprocessen kan give ro i maven og sikkerhed for både fremdrift og byggeriets kvalitet. En uvildig tilsynsførende tilbyder et professionelt øje på dit byggeri, hvor du løbende får rapporteringer, og hvor får håndteret udfordringer med det samme.

Som uvildig byggerådgiver udfører vi løbende tilsyn med alle former for byggeri: typehuse, anlægsopgaver, små og store erhvervsbyggerier. Vores byggetilsyn vil starte ved støbningen af fundamentet og fortsætte frem til byggeriet står afleveringsklart.

Dine fordele ved at hyre en tilsynsførende byggerådgiver:

• Løbende rådgivning og afklaring af byggetekniske spørgsmål.
• Et professionelt blik på at rette og minimere eventuelle fejl undervejs.
• Sikkerhed for at byggeriet udføres i overensstemmelse med projektmaterialet.
• At byggeriet holdes på sporet i forhold til fremdrift og tidsplan i kontrakten.

Uvildigt tilsyn med dit byggeri

Med udgangspunkt i alt projektmateriale, tegninger og kontrakt fører vi tilsyn ved løbende gennemgange på byggepladsen. Det nøjagtige antal gange afhænger af byggeriets kompleksitet og de aktuelle behov. Vi gennemfører altid en bygningsgennemgang umiddelbart før aflevering af byggeriet.

Vi har også både erfaring og kompetencer til at føre tilsyn på byggerier, der skal bæredygtigheds certificeres.

God planlægning er det halve arbejde

Som bygherre holder vi dig løbende orienteret omkring de forhold, vi konstaterer. Du vil opleve en god og professionel håndtering af byggeriets fremdrift, hvor alt forløber så gnidningsløst og problemfrit som muligt – som i sidste ende fører dig sikkert i hus.

Brug os som din uvildige tilsynsførende byggerådgiver.

Hvis du vil vide mere Spørgsmål & svar

Når byggeriet er helt færdigt (og du har fået nøglen), så overdrager entreprenørerne/ håndværkerne ansvaret for byggeriet til bygherren. Så ved en afleveringsforretning bliver alle eventuelle fejl og mangler gennemgået, ligesom det bliver besluttet hvem, der skal udbedre dem.

Afleveringsforretningen markerer skift af ansvar. Det er ved denne gennemgang, at byggefejl eller skader skal registreres, og der kan oprettes krav overfor entreprenørerne/ håndværkerne.

Den uvildige tilsynsførende byggerådgiver spiller en vigtig rolle ved afleveringsforretningen, fordi det er vigtigt at få alle alle eventuelle fejl og mangler frem i lyset.

For efter aflevering af byggeriet fra entreprenørerne/ håndværkerne til bygherre, så står bygherre med ansvaret for eventuelle fejl og mangler, som ikke er kommet frem på dette tidspunkt.

Nybyggeri skal gennemgås ved færdiggørelse (afleveringsforretningen), ligesom der også skal foretages et 1 års eftersyn samt et 5 års eftersyn. Her kan du med fordel få hjælp og rådgivning fra en professionel.

Den tilsynsførende byggerådgiver kan på vegne af bygherre komme med byggetekniske indsigelser, hvis der konstateres fejl og mangler ved byggeriet eller hvis der ikke leves op til kontraktens krav.

På den måde kan du som bygherre mindske risikoen for byggefejl og samtidig holde byggeriets fastlagte tidsplan.

Vi holder til i Holbæk men arbejder over hele Sjælland og Storkøbenhavn.

Vi er eksperter

Vi har mange års erfaring og kan helt sikkert hjælpe dig med din opgave. Tøv ikke med ar kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker en pris på en given opgave.
Rådgivning om nybyggeri
100%
Rådgivning om tilbygning
100%
Statiske beregninger
100%

Kontakt os

Du kan spørge os om alt

Vi bider ikke

Få et gratis tilbud

  Adresse

  Østre Hovvej 9
  4520 Svinninge

  Kontakt

  (+45) 31 35 31 85
  peter@beck-aps.dk