Brandrådgivning

Din garanti for høj brandsikkerhed

Brandsikkerheden i et byggeri skal altid vægtes højt. Alle bygningskonstruktioner kræver en brandstrategi, der lever op til gældende krav i branchen. Som certificeret brandrådgiver i brandklasse 2-4 er vi din garanti for den højeste brandsikkerhed.

Brug en certificeret brandrådgiver

Brandsikkerheden skal altid undersøges og dokumenteres ved nybyggeri, ombygning, udvidelse eller ændring af anvendelsesformål. Hos Beck – Rådgivende Ingeniør sørger vi for at udarbejde alle nødvendige brandstrategier, ligesom vi også udarbejder en samlet vurdering af hele byggeprojektet i forhold til myndighedernes regler og krav. Vi kortlægger udfordringerne og finder de rette løsninger. Brandrådgivningen udføres i samarbejde med GEB Brandrådgivning.

Bygningsreglementets krav (BR18)

Vi skræddersyr vores løsninger til hver virksomhed, privat kunde og byggeprojekt. Vi har solid erfaring og rådgiver alle bedst muligt i forhold til den konkrete brandrådgivningssag og bygningsreglementet (BR18). For BR18 indeholder præcise krav til de brandtekniske forhold. Blandt andet at alt byggeri skal have en certificeret brandrådgiver ind over, der kan sikre dokumentation for brandforholdene.

Sikker brandteknisk rådgivning og dokumentation

Med de rette kompetencer kan vi yde sikker brandteknisk rådgivning og bistå med hele myndighedsdokumentationen. Vi er med hele vejen og sørger for at udarbejde brandstrategien sammen med alle lovpligtige rapporter, herunder:
• præcise flugtvejsplaner
• de brandtekniske tegninger
• alle nødvendige risikoanalyser
• brandsikring af etageadskillelser
• placering af redningsåbninger og branddøre
• opdeling i brandceller og brandsektionering.

Vores brandrådgivning bygger på erfaring og høj faglighed, og vi hjælper med den brandtekniske dokumentation – både i forhold til erhverv, storindustri og privat byggeri.

Hvis du vil vide mere Spørgsmål & svar

Ja, i følge bygningsreglementets krav (BR18) skal alle nye byggerier, ombygninger og udvidelser have en udarbejdet brandstrategi.

Tidligere var det en kommunal opgave at sikre, at byggerier overholdt gældende brandregler, men i dag er den opgave rykket væk fra den kommunale portefølje og til certificerede brandrådgivere.

Kommunen er dog stadig bygningsmyndighed og skal blandt andet udstede byggetilladelser,  herunder sikre overholdelse af de gældende brandregler.

Certificeringsordningen som brandrådgiver hos  DBI – Dansk Brand- og sikringstekniskInstitut er din garanti for kvalificeret brandrådgivning.

Vi er underlagt en årlig kontrol og bliver certificeret hvert 5. år, hvilket garanterer, at vores brandrådgivningen lever op til alle lovkrav.

BR18 er en hyppig brugt forkortelse for Bygningsreglementet, som udspringer af Byggeloven. Alle de krav, som byggeprojekter skal overholde, er beskrevet i BR18, herunder reglerne for brandsikring.

Vi holder til i Holbæk men arbejder over hele Sjælland og Storkøbenhavn.

Vi er eksperter

Vi har mange års erfaring og kan helt sikkert hjælpe dig med din opgave. Tøv ikke med ar kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker en pris på en given opgave.
Rådgivning om nybyggeri
100%
Rådgivning om tilbygning
100%
Statiske beregninger
100%

Kontakt os

Du kan spørge os om alt

Vi bider ikke

Få et gratis tilbud

  Adresse

  Østre Hovvej 9
  4520 Svinninge

  Kontakt

  (+45) 31 35 31 85
  peter@beck-aps.dk