Byggerådgivning – private boliger

Nybyg & tilbyg fra A til Z

Drømmer du om at bygge nyt, bygge om, renovere eller bygge til? Så er vi klar til at hjælpe dig sikkert hele vejen som din uvildige byggerådgiver. Lige fra at konkretisere dine første ideer til at hente de nødvendige byggetilladelser hjem, energiberegne og få hele byggeriet klar til indflytning.

Tryg proces ved nybyg og tilbyg

Vi tilbyder åben og ærlig byggerådgivning, der er til at forstå. Derfor har vi gjort det nemt for vores kunder at få en god start på deres byggeproces ved at samle det hele i en pakkeløsning:

 • Ved første møde drøfter vi dine ideer og ønsker til byggeriet. På den baggrund udarbejder vi et skitseforslag med illustration af mulige byggetekniske løsninger.
 • Som rådgivende ingeniør udarbejder vi de beregninger, som skal vedlægges byggeansøgningen. Det drejer sig blandt andet om statiske beregninger ift. bygningens bærende konstruktioner, energiberegninger samt planskitser til projektmaterialet.
 • At få de nødvendige byggetilladelser i hus kan være en kompliceret proces. Vi sørger for at få alle nødvendige dokumenter klar til den kommunale byggeansøgning, så gældende love og regler overholdes.
 • Som certificerede brandrådgivere udarbejder vi også den nødvendige brandstrategi.
 • Herefter sender vi ansøgningen ind og tager den løbende dialog med kommunen indtil byggetilladelsen forelægger
Undervejs i byggeprocessen kan du have brug for en uvildig byggetilsynsførende til at sikre fremdrift og gribe ind overfor fejl og mangler. Vi har solid erfaring med byggetilsyn som rådgivende ingeniør.
 
Hvis du skal renovere en eksisterende ejendom, så hjælper vi med de mange aspekter, der skal tages hensyn til. Eksempelvis at få bibeholdt det æstetiske udtryk, sørge for energioptimering, sikre hensynet til de bærende konstruktioner, eventuelle fugtskader mv.

Bæredygtige huse

Hvis byggeriet skal blive så bæredygtigt som muligt, har vi kompetencer til at hjælpe. Vi har solid erfaring med rådgivning og byggestyring af byggerier, der tager både miljø- og klimamæssige hensyn, herunder hensyn til brugere, indeklima, ressourceanvendelse mv.

Udbudsmateriale til håndværkere

Hvis du vil udbyde dit byggeprojekt, kan vi udarbejde præcise arbejdstegninger, så de enkelte entreprenører/ håndværkere ved, hvad de skal byde på i forhold til materialevalg, konstruktioner, arkitektur mv. Genbrug dette materiale, når du efterfølgende skal dokumentere byggeriets lovlighed til din kommune eller hvis der skulle opstå tvister undervejs. Vi hjælper gerne med at gennemføre en eventuel budrunde og vurdere de indkomne tilbud.

Skal vi få dit byggeprojekt sikkert i hus?

Hvis du vil vide mere Spørgsmål & svar

Byggerådgivning er professionel rådgivning fra en fagmand, så du ikke skal selv skal have styr på alle love og regler, når du bygger nyt, renoverer eller bygger om.

En byggerådgiver er uvildig, når han/ hun rådgiver uafhængigt af den entreprenør, som udfører byggeriet, da denne entreprenør kan have en interesse i mersalg af egne produkter til byggeriet. En byggerådgivers eneste interesse bør være at varetage de interesser, du har, som ejer af byggeriet.

Hvis du allerede står med et arkitekttegnet byggeprojekt, så har du ikke brug for vores skitsetegninger. Så springer vi i stedet direkte over til at hjælpe dig med de nødvendige dokumenter til byggeansøgningsprocessen.

I forbindelse med en byggeansøgning skal du overfor kommunen dokumentere, at dit kommende byggeri overholder alle love og regler. Derfor indeholder vores myndighedsmateriale en lang række dokumenter blandt andet energiberegninger, statiske beregninger, brandstrategier og meget mere.

Ja, vi samarbejder med arkitekter og kan derfor løfte hele projektet lige fra de første skitser og til et indflytningsklart hus.

Læs mere om hvordan vi også tilbyder radonmålinger og termografering af bygninger.

Vi holder til i Holbæk men yder byggerådgivning over hele Sjælland og Storkøbenhavn.

Vi er eksperter

Vi har mange års erfaring og kan helt sikkert hjælpe dig med din opgave. Tøv ikke med ar kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker en pris på en given opgave.
Rådgivning om nybyggeri
100%
Rådgivning om tilbygning
100%
Statiske beregninger
100%

Kontakt os

Du kan spørge os om alt

Vi bider ikke

Få et gratis tilbud

  Adresse

  Østre Hovvej 9
  4520 Svinninge

  Kontakt

  (+45) 31 35 31 85
  peter@beck-aps.dk