Anlægsprojekter og veje

Anlægsprojekter og veje

Vi tilbyder professionel rådgivning, byggestyring og tilsyn af anlægsopgaver. Vi kan stå for hele processen fra idé til udførelse, herunder byggemodning, projektering, indhentning af myndighedstilladelser, udbud, byggeledelse og fagtilsyn – og ikke mindst skybrudssikring.

Når Beck – Rådgivende Ingeniør står for et større anlægsprojekt, så er vi klar til at hjælpe hele vejen fra de indledende processer frem til projektet står færdigt. Vi har solid erfaring med større og mere komplekse anlægsprojekter med mange involverede aktører og processer, der kræver god koordinering.

Vej- og stianlæg

Typiske opgaver er nyanlæg og renovering af veje og stier i det offentlige rum, herunder vejudvidelser, rundkørsler, chikaner og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger samt trafikregulering. Når der udarbejdes trafikplanlægning, så udføres dette typisk i samarbejde med eksterne specialister på området. Undervejs i processen sørger vi for at styre al nødvendig korrespondance med eksterne interessenter, fx ledningsejere, vejmyndigheder, borgere mv.

Klimatilpasning og skybrudssikring (LAR)

I takt med at klimaforandringer påvirker vores dagligdag i form af mere intensive og hyppigere regnhændelser, så bliver klimatilpasning mere og mere nødvendigt. Skybrudssikring er helt centralt i områder, der rammes af oversvømmelser eller er i stingende risiko for at blive ramt.

Når vi arbejder med design og projektering i områder, der kræver klimatilpasning, benytter vi os blandt andet af LAR-løsninger, der samtidig er med til at øge værdien, biodiversiteten og det rekreative i et område.

Lad os udvikle og styre dit anlægsprojekt sikkert i mål.

Hvis du vil vide mere Spørgsmål & svar

LAR betyder Lokale Afledning af Regnvand og handler om at beholde massive regnmængder på et areal, fx ved at etablere faskiner, regnbede, grøfter, græsplæner mv eller anvende regnvandet til toiletskyl og tøjvask.

Klimasikring i Danmark er en central udfordring, som regeringen blandt andet tager hånd om i Handlingsplan for Klimasikring af Danmark. Det er en national handlingsplan der skal være med til at gøre Danmark mere robust overfor klimaændringer og ekstreme vejrhændelser.

Vi holder til i Holbæk men arbejder over hele Sjælland og Storkøbenhavn.

Vi er eksperter

Vi har mange års erfaring og kan helt sikkert hjælpe dig med din opgave. Tøv ikke med ar kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker en pris på en given opgave.
Rådgivning om nybyggeri
100%
Rådgivning om tilbygning
100%
Statiske beregninger
100%

Kontakt os

Du kan spørge os om alt

Vi bider ikke

Få et gratis tilbud

  Adresse

  Østre Hovvej 9
  4520 Svinninge

  Kontakt

  (+45) 31 35 31 85
  peter@beck-aps.dk