Byggerådgivning – større projekter

Nye byggeprojekter & bæredygtigt byggeri

Nye byggeprojekter & bæredygtigt byggeri Hos Beck – Rådgivende Ingeniør løfter vi større og komplekse byggeopgaver. Det kan være erhvervsbyggerier eller etablering af nye bydele og anlægsprojekter, hvoraf nogle skal bæredygtighedscertificeres. Som byggerådgiver hjælper vi entreprenører med at bevare overblikket i en travl hverdag. Lige fra at få udviklet på de første idéer og realisere dem, så design, brugervenlighed og kvalitet afspejles i de endelige tegninger og arbejdsdokumenter.

Dine fordele ved at lade os stå for byggestyringen:

– Vi holder styr på hele processen – lige fra at få de nødvendige byggetilladelser i hus, til selve byggeprocessen med energiberegninger, statiske beregninger, økonomiberegninger mv.
– Vi kan indgå kontrakter, sikre løbende kontrol med kvalitet, eventuelle fejl og mangler samt sikre korrekt fremdrift i byggeriet.
– Vi sørger for kvalitetssikring og byggetilsyn både under og efter opførslen.
– Vi sikrer æstetikken i byggeriet gennem samarbejde med et dygtigt arkitekthus.

Som rådgivende ingeniør har vi solid erfaring med alle typer byggeprojekter i konstruktionsklasse KK1 og KK2: Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse og erhvervsbyggerier. I samarbejde med GEB Brandrådgivning kan vi også løfte opgaver i brandklasse BK 2-4.

Bæredygtige byggerier

Flere og flere byggerier har krav om bæredygtighed – eksempelvis at opnå en DGNB-certificering, et Svanemærke eller leve op til kravene fra Den Frivillige Bæredygtighedsklasse. Det kræver grundighed og evnen til at fastholde et godt overblik over alle processer, når der bygges bæredygtigt. Det har vi hos Beck – Rådgivende Ingeniør. Bæredygtighed i byggerier hænger sammen med det omkringliggende område og indeholder blandt andet ressourceforbrug og påvirkning af naturen, energibesparelser, indeklima, menneskers sundhed og trivsel, balance mellem udgifter og kvalitet samt klimatilpasning og skybrudssikring.

Har du en ide, du ønsker byggemodnet?

Det kan være en tom byggegrund eller et større areal, hvor du overvejer at igangsætte et kommende byggeri. Så er du meget velkommen til at kontakte os for at drøfte mulighederne for investeringen. Vi er eksperter i projektering og giver gerne byggeprojekter et realismetjek før igangsættelse – for både private og erhverv.

Hvis du vil vide mere Spørgsmål & svar

Bæredygtighedsbegrebet indeholder 3 dimensioner, som i forhold til byggerier angår:
1) Den miljø- og klimamæssige kvalitet (fx ressourceforbrug og påvirkning af naturen),
2) Den sociale kvalitet (fx indeklima, menneskers sundhed og trivsel) og
3) Den økonomiske kvalitet (fx balance mellem udgifter og kvalitet).

DGNB er en omfattende og anerkendt certificeringsordning for bæredygtige byggerier. DGNB-certificerede byggerier måles både på miljømæssige, økonomiske og sociale forhold, herunder livscyklus af byggematerialer, forbrug af energi og vand, holdbarhed, genanvendelse, adgangsforhold og indeklima.

Læs mere på Green Building Council Denmark.

Nej ikke endnu, men det er på vej. En politisk beslutning har bestemt, at der allerede fra 2023 skal indføres CO2-krav til nybyggeri, der er større end 1.000 m2, og at der fra 2025 skal stilles CO2-krav til alt nybyggeri uanset størrelse. Læs aftaleteksten her.

Bolig- og Planstyrelsen lancerede i 2020 en ny frivillig bæredygtighedsklasse, der skal hjælpe byggebranchen med at få erfaringer indenfor bæredygtigt byggeri, og derigennem fremme en grøn omstilling af byggebranchen. Det er målet, at brug af den frivillige bæredygtighedsklasse bliver obligatorisk i bygningsreglementer i 2023.

Ikke direkte. Bygningsreglementet (BR18) stiller i dag krav til, at byggeriet udføres og indrettes under hensyn til brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold og samtidigt har et lavt energiforbrug. Disse krav til indeklima, bygningers energibehov, konstruktioners holdbarhed, kvalitet og bygningers tilgængelighed mv er dog i overensstemmelse med bæredygtighedskrav.

Når du søger om byggetilladelse, skal du oplyse, hvilken konstruktionsklasse dit byggeri er indplaceret i.

Vi kan hjælpe med alle typer byggerier i konstruktionsklasse 1 og 2, som omfatter: ”Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel i højest 2 etager og højst én etage under terræn, samt tilbygninger hertil over 50 m² Industri-og lagerbygninger, samt avls- og driftsbygninger i 1 etage med en spændvidde på højest 40 m.”

Hvis du har et byggeprojekt i konstruktionsklasse 3 eller 4 er du også meget velkommen til at kontakte os, da vi har en del samarbejdspartnere, som kan varetage disse opgaver.

Vi holder til i Holbæk men arbejder over hele Sjælland og Storkøbenhavn.

Vi er eksperter

Vi har mange års erfaring og kan helt sikkert hjælpe dig med din opgave. Tøv ikke med ar kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker en pris på en given opgave.
Rådgivning om nybyggeri
100%
Rådgivning om tilbygning
100%
Statiske beregninger
100%

Kontakt os

Du kan spørge os om alt

Vi bider ikke

Få et gratis tilbud

  Adresse

  Østre Hovvej 9
  4520 Svinninge

  Kontakt

  (+45) 31 35 31 85
  peter@beck-aps.dk