Radonmåling

Præcis radonmåling af dit hus

Radon er en radioaktiv gasart, der kan trænge ind i dit hus eller sommerhus og forårsage lungekræft. Du kan hverken lugte, smage eller føle radon, og derfor kan det være en god ide at få målt, om radonkoncentrationen er for høj. Vi tilbyder radonmåling med præcise og sikre resultater.

Radon siver stille ind

Radon findes naturligt i undergrunden, men det er kun i for høje koncentrationer, den er farlig for mennesker og kræftfremkaldende. Undersøgelser fra Sundhedsstyrelsen viser, at omkring 1/5 af vores boligmasse har mere end den anbefalede mængde radon, og dette tal er højest i den østlige del af Danmark. Radon kan trænge ind i dit hus, hvis der er revner eller sprækker i fundamentet, utætte rør eller kælderrum.

Lad os måle for radon i din bolig

Vi kan anbefale en grundig undersøgelse af dit hus eller sommerhus for indtrængende radon. Herefter vil du have fuld klarhed over dit radonniveau, ligesom vi også kommer med anbefalinger til, hvordan du kan komme en for høj radon-koncentration til livs, og hvad tiltagene vil koste.

En præcis radonmåling omfatter:

• Grundig gennemgang af boligen med placering af radon-målinger.
• Verifikation af korrekt placering af alle målere.
• Vi måler radontallet med det samme.
• Gennemgang af boligen for åbenlyse kilder til radon-indtrængning.
• Du får konkrete forslag til tiltag, som vil sikre din bolig mod radon.
• Vi indhenter et eller flere tilbud på radonsikring fra radonkyndige entreprenører til dig.

Det er specielt i ældre ejendomme, der er problemer med radon. Alle huse bygget efter 2015 er radon-sikrede med betontag og radondug. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om tilstanden i din bolig.

Er du i tvivl om radon i din bolig?

Hvis du vil vide mere Spørgsmål & svar

Radon er en radioaktiv luftart med nummer 86 i det periodiske system (Rn). Det dannes fra henfald af ædelgassen radium. Det er naturligt forekommende overalt på kloden, hvor det i gasform siver op fra undergrunden. Hvis det siver ind i vores bygninger, kan det forurene luftkvaliteten og medføre en forøget risiko for lungekræft. Du kan læse mere om radon hos Kræftens Bekæmpelse.

Der er ingen symptomer på radon, som hverken kan lugtes, smages eller føles. Derfor er det vigtigt at udføre en radonmåling, hvis du er i tvivl om koncentrationen i din bolig.

Koncentrationen af ration er størst i enfamiliehuse fremfor lejligheder. Se Sundhedsstyrelsens kort over den geografiske fordeling af for høje radonkoncentration fordelt på kommuner.

 

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og Sundhedsstyrelsens øvre grænse er på 100-200 Bq/m3. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at niveauet holde sig under 100 Bq/m3.

Nej, en bolig kan ikke blive 100 % radonfri, men du kan selv være med til at mindske koncentrationen ved:

 • hyppig udluftning
 • bedre ventilation i boligen og i kælder/ krybekælder
 • fjerne revner og sprækker i terrændækket.

Vi holder til i Holbæk men arbejder over hele Sjælland og Storkøbenhavn.

Vi er eksperter

Vi har mange års erfaring og kan helt sikkert hjælpe dig med din opgave. Tøv ikke med ar kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker en pris på en given opgave.
Rådgivning om nybyggeri
100%
Rådgivning om tilbygning
100%
Statiske beregninger
100%

Kontakt os

Du kan spørge os om alt

Vi bider ikke

Få et gratis tilbud

  Adresse

  Østre Hovvej 9
  4520 Svinninge

  Kontakt

  (+45) 31 35 31 85
  peter@beck-aps.dk